Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Uzavírka v ulici Jetelová

na místní komunikaci III. třídy C2510 Jetelová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s účelovou komunikací č. 2502 Jetelová až ke křižovatce s ulicí Polní
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky s účelovou komunikací č. 2502 Jetelová až ke křižovatce s ulicí Polní – po pravé straně od ulice Květná
- vyblokování parkujících vozidel, v úseku před objektem číslo orientační 25 – po pravé straně od ulice Květná
- vyblokování parkujících vozidel, v úseku od p.č. 5098, k. ú. Plzeň až ke křižovatce s ulicí Polní – po levé straně od ulice Květná

za účelem manipulace s materiálem a stání stavební techniky

v termínu: od 15.10.2020 - do 15.04.2021 ( pouze v případě manipulace s materiálem a stání stavební techniky)

Poslední aktualizace: 13. 10. 2020, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany