Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírky za účelem provádění stavebních prací spočívajících v pokládce optického kabelu

Uzavírky za účelem provádění stavebních prací spočívajících v pokládce optického kabelu

Uzavírky za účelem provádění stavebních prací spočívajících v pokládce optického kabelu.

Termín provedení konečných úprav -  od 13.03.2023  -  do 30.06.2023

DIO 1
na místní komunikace III. třídy C3512 Nepomucká, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do od BD Nepomucká 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 – po pravé straně od ulice U Školky

na místní komunikace III. třídy C3508 náměstí Milady Horákové, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do BD Milady Horákové 17, 16, 15 – po pravé straně od ulice Nepomucká

na místní komunikace III. třídy C3501 Chválenická, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do BD Chválenická 14, 13, 12
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do BD Chválenická 10,8,4
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do BD Chválenická 24, 22, 20, 18, 16

na místní komunikace IV. třídy C3516 Chválenická, v Plzni
- úplné uzavírka vozovky, v prostoru vjezdu do vnitrobloku mezi objekty číslo orientační 12 a 13
- vyblokování parkovacích stání v celém prostoru vnitrobloku, v úseku za objekty číslo orientační 12, 13, 14

na místní komunikace II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- částečná uzavírka společné / dělené stezky pro chodce a cyklisty, která je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do BD Slovanská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

na místní komunikace III. třídy C3503 Topolová, v Plzni
-  úplná uzavírka vozovky, v prostoru vjezdu do vnitrobloku, u objektu číslo orientační 4
- vyblokování parkovacích stání v prostoru celého vnitrobloku, v úseku u objektu číslo orientační 4, 6

na místní komunikace III. třídy C3504 Topolová, v Plzni
-  úplná uzavírka vozovky, v prostoru vjezdu do vnitrobloku u objektu číslo orientační 8
- vyblokování parkovacích stání v prostoru celého vnitrobloku, v úseku u objektu číslo orientační 8, 10

na místní komunikace IV. třídy - pěší D3516 Topolová, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, v úseku za objektem  BD Topolová 10
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem U Školky 21,19

na místní komunikace III. třídy C3506 Topolová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku vjezdu do vnitrobloku, u objektu číslo orientační 12
- vyblokování parkovacích stání ve vnitrobloku, v úseku proti boku objektu číslo orientační 12 – po pravé straně k Chválenické ulici

na místní komunikace III. třídy C3502 Topolová, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupy do od BD Topolová 16, 14, 12
- částečná uzavírka vozovky, v úseku křižovatky s ulicí Šeříkova – překop po polovinách
- vyblokování parkujících vozidel v úseku křižovatky s ulicí Šeříkova – po pravé straně od ulice Slovanská

na místní komunikace III. třídy C3505 Topolová, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku mezi objekty Topolová 5 a Šeříkova 12 – překop po polovinách
- vyblokování parkujících vozidel v úseku překopu

na místní komunikace III. třídy C3514 Šeříková, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku vstupů do BD Šeříkova 12, 10

na místní komunikace III. třídy C3513 Šeříková, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku vstupů do BD Šeříkova 16, 14
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupů do BD Šeříkova 4, 6, 8, 20, 18
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objekty Šeříkova 16,14
- vyblokování parkujících vozidel před objektem Šeříkova 14 pro přesun vyhrazeného místa pro invalidy

na místní komunikace IV. třídy D3517 Šeříková, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupů do BD Šeříkova 22, 24, 26, 28, 30

na místní komunikace III. třídy C3509 U Školky, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku křižovatky s ulicí Šeříková – překop po polovinách
- vyblokování parkovacích stání v úseku křižovatky s ulicí Šeříková v místě překopu - po obou stranách
- částečná uzavírka vozovky, v úseku křižovatky s místní komunikací C3505 Topolová (u objektu číslo orientační 25) – překop po polovinách
- vyblokování parkovacích stání v úseku křižovatky s místní komunikací C3505 Topolová (u objektu číslo orientační 25) v místě překopu - po obou stranách
- částečná uzavírka vozovky, v úseku křižovatky s místní komunikací C3502 Topolová (u objektu číslo orientační 23) – překop po polovinách
- vyblokování parkovacích stání v úseku křižovatky s místní komunikací  C3502 Topolová (u objektu číslo orientační 23), v místě překopu - po obou stranách
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupů do BD U Školky 18, 16
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupů do BD U Školky 12,10
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupu do objektu školy U Školy 8
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupů do BD U Školky 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2

DIO 2
na místní komunikace III. třídy C3513 Šeříkova, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku vstupu do BD Šeříkova 34, 32, 36, 38

na místní komunikace IV. třídy - pěší D3511 Šeříkova, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, v úseku vstupu do BD Šeříkova 36, 38

na místní komunikace III. třídy C3507 Na Průtahu, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku mezi objekty Na Průtahu 25 a Na Průtahu 29 – překop po polovinách
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před vstupy do BD Na Průtahu 35, 31
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupem do BD Na Průtahu 23, 25, 35, 31
- vyblokování parkujících vozidel v úseku překopu mezi objekty Na Průtahu 25 a Na Průtahu 29 - po obou stranách

na účelové komunikaci č. X 3501 Jasmínová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku vedle objektu Jasmínová 7
- vyblokování parkujících vozidel v úseku celého vnitrobloku

DIO 3
na místní komunikace III. třídy C3814 Zelenohorská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu Zelenohorská 5 až k objektu Zelenohorská 8 (vjezd mezi objekty) – po levé straně od ulice Plzeňská cesta
- částečná uzavírka vozovky, v úseku za objektem Nepomucká 8 – překop po polovinách
- částečná uzavírka vozovky, v úseku u parc.č. 411, k.ú. Hradiště u Plzně  – překop po polovinách
- částečná uzavírka vozovky, v úseku u objektu Zelenohorská 14 – překop po polovinách
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před vstupem do BD Zelenohorská 12, 10, 8, 6, 4, 2, 17, 15, 13, 11, 1, 5,
- vyblokování parkujících vozidel v místě překopu u objektu Zelenohorská 14 – po obou stranách
- vyblokování parkujících vozidel v místě překopu u objektu Zelenohorská 19 – po obou stranách
- vyblokování parkovacích stání mezi objekty Zelenohorská 1 a Zelenohorská 3 – dle situace DIO
- vyblokování parkovacích stání mezi objekty Zelenohorská 3 a Zelenohorská 5 – dle situace DIO
- vyblokování parkovacích stání mezi objekty Zelenohorská 5 a Nepomucká 8 – dle situace DIO
- vyblokování parkovacích stání v prostoru parkoviště u parc. č. 425/1, k.ú. Hradiště u Plzně – dle situace DIO

na místní komunikace IV. třídy - pěší D3506 Nepomucká, v Plzni
- částečná uzavírka pěší komunikace, v úseku mezi objekty Nepomucká 6 a Nepomucká 8
- částečná uzavírka pěší komunikace, v úseku mezi objekty Nepomucká 10 a Nepomucká 8

na místní komunikace IV. třídy D3513 Nepomucká, v Plzni
- částečná uzavírka komunikace, v úseku před objektem Nepomucká 37

Poslední aktualizace: 2. 3. 2023, Jan Machačný