Městský obvod Plzeň 2-Slovany

místostarosta

Roman Andrlík, místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany

Roman Andrlík
Umístění:3. patro, kancelář č. 319
Adresa:Koterovská 83, 307 53 Plzeň
Telefon:37 803 6250
E-mail:andrlikr@plzen.eu

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je volen Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany z řad jeho členů.

Působnost místostarosty: 

  1. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
  2. podepisuje spolu se starostou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
  3. zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany navenek na svěřených úsecích činností stanovených usnesením Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, do jeho kompetence spadá problematika v oblasti kultury a bezpečnosti a dále činnost komisí RMO
  4. organizuje přípravu materiálů k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Radě městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v rozsahu své působnosti
  5. spolupracuje s příslušnými předsedy výborů a komisí a pomáhá jim při plnění jejich úkolů

 

Poslední aktualizace: 6. 10. 2020, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany