Městský obvod Plzeň 2

místostarosta

Mgr. Václav Cinádr
Umístění:3. patro, kancelář č. 319
Adresa:Koterovská 83, 326 00 Plzeň
Telefon:37 803 6300
E-mail:cinadrv@plzen.eu

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je volen Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany z řad jeho členů.

Působnost místostarosty: 

  1. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
  2. podepisuje spolu se starostou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
  3. zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany navenek na svěřených úsecích činností stanovených usnesením Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, do jeho kompetence spadá problematika v oblasti dopravy, realizace Jiráskova náměstí a spolupráce se Správou veřejného statku města Plzeně.
  4. organizuje přípravu materiálů k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Radě městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v rozsahu své působnosti
  5. spolupracuje s příslušnými předsedy výborů a komisí a pomáhá jim při plnění jejich úkolů

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr