Městský obvod Plzeň 2

místostarostka

Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany

Eva Trůková

Umístění:3. patro, kancelář č. 303
Adresa:Koterovská 83, 326 00 Plzeň
Telefon:37 803 6350
E-mail:trukova@plzen.eu

místostarostka Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je volena Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany z řad jeho členů.

Působnost místostarostky: 

  1. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
  2. podepisuje spolu se starostou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
  3. zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany navenek na svěřených úsecích činností stanovených usnesením Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, do její kompetence spadá problematika v oblasti majetku, investic a rozvoje, životního prostředí, oblast sociální a propagace.
  4. organizuje přípravu materiálů k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Radě městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v rozsahu své působnosti
  5. spolupracuje s příslušnými předsedy výborů a komisí a pomáhá jim při plnění jejich úkolů

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr