Městský obvod Plzeň 2

Rada městského obvodu

Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je tvořena 7 radními. Rada je výkonným orgánem obvodu v oblasti samostatné působnosti. Rada městského obvodu při výkonu samostatné působnosti zejména:

- zabezpečuje hospodaření městského obvodu dle schváleného rozpočtu,
- schvaluje rozdělení a použití prostředků z fondu rezerv a rozvoje,
- rozhoduje o koupi a prodeji movitého majetku, přesahuje-li cena jednotlivé části 20.000,- Kč,
- schvaluje organizační řád úřadu městského obvodu,
- zřizuje a ruší komise a odbory, jmenuje a odvolává členy komisí a jejího předsedu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů,
- rozhoduje o organizační struktuře úřadu městského obvodu,
- připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městského obvodu a zabezpečuje plnění jeho usnesení,
- projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty k činnosti orgánů obvodu,
- ukládá úkoly služebně Policie ČR - Slovany a Městské policii,
- ukládá pokuty dle § 47 - 51 zákona o obcích.

Členové Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Starosta

  • Ing. Lumír Aschenbrenner (ODS)

Místostarostové

  • Eva Trůková (ODS) – zástupce starosty
  • Roman Andrlík (PRO PLZEŇ)
  • Mgr. Václav Cinádr (STAN)

Členové RMO Plzeň 2 – Slovany

  • Martin Hrubý (ODS)
  • Mgr. Pavel Janouškovec (KDU-ČSL)
  • Mgr. Olga Sejrková (Česká pirátská strana)

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr