Městský obvod Plzeň 2

starosta

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

Ing. Lumír Aschenbrenner
Umístění:3. patro, kancelář 301
Adresa:Koterovská 83, 326 00 Plzeň
Telefon:378 036 200
E-mail:aschenbrenner@plzen.eu

Starosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je volen Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany z řad jeho členů. Starosta stojí v čele Úřadu městského obvodu Plzeň 2.

Působnost starosty:

  1. zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany navenek,
  2. koordinuje přípravu, svolává a řídí jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,
  3. podepisuje spolu s místostarostou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,
  4. pozastaví výkon usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, má-li za to, že je nesprávné,
  5. jmenuje a odvolává tajemníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2 se souhlasem tajemníka Magistrátu města Plzně, stanoví plat tajemníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2 a koordinuje jeho činnost,
  6. má právo užívat závěsný odznak se státním znakem při významných příležitostech a občanských obřadech,
  7. spolupracuje s předsedy komisí a výborů,
  8. zodpovídá za informování veřejnosti o činnosti Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr