Městský obvod Plzeň 2

Komise RMO

Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídila jako své iniciativní a poradní orgány 6 komisí. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise radě městského obvodu. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě městského obvodu.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, včetně personálního složení, byly zřízeny usnesením RMO P2 č. 186/2022 k datu 16.11.2022.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Termíny jednání komisí

Komise pro nakládání s majetkem

Předseda:
Ing. Petr Náhlík (STAN)

Místopředseda:
Martin Hrubý (ODS)
 
Členové:
Václav Seitz, M.Sc. (ODS)
Jan Hlaváček (ODS)
Ing. Petr Tomek (KDU-ČSL)
Miloš Ebert (PRO PLZEŃ)
Martin Januška (STAN)
Ing. Michal Statevský (ANO 2011)
Mgr. Radek Hlad (ANO 2011)
Ing. Jindřich Blažek (ANO 2011)
JUDr. Josef Sýkora (TOP 09)

Zapisovatel: Ing. Ivana Mašková, tel.: 37 803 6353, e-mail: maskovai@plzen.eu

Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost

Předseda:
Ladislav Uhrin (ODS)

Místopředseda:
Ing. Václav Brousek (PRO PLZEŃ)

Členové:
Václav Seitz, M.Sc. (ODS)
Martin Kydlíček (ODS)
Bc. Radek Krejčí (Česká pirátská strana)
MUDr. Věra Pavlíčková (PRO PLZEŇ)
Sabina Vitnerová (STAN)
Ing. Jan Křížek (KDU-ČSL)
Ing. Jindřich Blažek (ANO 2011)
Ing. Milan Paleček (ANO 2011)
David Soukup (TOP 09)

Zapisovatel: Vladimír Černý, tel.: 37 803 6355, e-mail: cerny@plzen.eu

Komise pro životní prostředí

Předseda:
Mgr. Olga Sejrková (Česká pirátská strana)

Místopředseda:
Ing. Petr Tomek (KDU-ČSL)
Členové:
Jitka Brázdová (ODS)
Bc. Jan Kalián (ODS)
Martin Kydlíček (ODS)
Jan Jakub Ptáček (PRO PLZEŇ)
Jan Švarc (STAN)
PhDr. Jana Ajglová (PRO PLZEŇ)
Kristýna Sudová (ANO 2011)
Ing. Bohuslav Rada, MBA (ANO 2011)
Mgr. Naďa Barochová (TOP 09)
 
Zapisovatel: Ing. Hana Morávková, tel.: 37 803 6315, e-mail: moravkova@plzen.e

Komise pro sociální věci a občanské obřady

Předseda:
Ing. Jiří Lodr (KDU-ČSL)

Místopředseda:
Eva Špíralová (ODS)

Členové:
Jitka Brázdová (ODS)
Gabriela Gruntová (PRO PLZEŇ)
Roman Sedláček (Česká pirátská strana)
MUDr. Stanislava Stupková, MBA (PRO PLZEŇ)
Helena Mařanová (STAN)
Mgr. Pavla Koskubová (KDU-ČSL)
MUDr. Milan Štěpáník (ANO 2011)
Mgr. Miloslava Rutová (ANO 2011)
Dana Plzáková (TOP 09)

Zapisovatel: Bc. Libor Pečenka., tel.: 37 803 6270, e-mail: pecenka@plzen.eu

Komise pro sport, výchovu a vzdělávání

Předseda:
Ing. Bc. Tomáš Kotora (PRO PLZEŇ)

Místopředseda:
Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ODS)

Členové:
Jitka Brázdová (ODS)
Adam Berka (ODS)
Radoslava Zahradníková (Česká pirátská strana)
Mgr. Zdeněk Novák (PRO PLZEŇ)
Věra Náhlíková (STAN)
Mgr. Jakub Koskuba (KDU-ČSL)
Mgr. Miloslava Rutová (ANO 2011)
Mgr. Radek Hlad (ANO 2011)
Ing. Sandra Sýkora Hesová (TOP 09)

Zapisovatel: Marta Kovářová, tel.: 37 803 6334, e-mail: kovarovam@plzen.eu

Komise pro bezpečnost

Předseda:
Irena Rottová (ODS)

Místopředseda:
Bc. Patrik Schovánek (PRO PLZEŇ)

Členové:
Václav Seitz, M.Sc. (ODS)
Bc. Kateřina Lužová (ODS)
Marek Vojtěch (ODS)
Pavel Štorkán (PRO PLZEŇ)
Zuzana Stránská (STAN)
Ing. Mgr. Martin Černý (KDU-ČSL)
Bc. Petr Skala (ANO 2011)
Tereza Stránská (ANO 2011)
Ing. Filip Tikal, Ph.D. (TOP 09)

Zapisovatel: Martina Brabcová, tel.: 37 803 6219, e-mail: brabcovam@plzen.eu

Poslední aktualizace: 5. 12. 2022, Bejm Petr