Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Seniorweb Akce, obřady a jubilea ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá různé…

ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá různé společenské akce a obřady

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální a oddělení sekretariát tajemníka, pořádá ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro občany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

• Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany v Kulturním domě v Šeříkové ulici;
• blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a více;
• slavnostní obřady u příležitosti zlaté, smaragdové, diamantové, kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2024 se bude konat ve dnech : 

28.2., 27.3., 24.4., 25.9., 23.10. a 27.11. 2024, vždy od 16 do 19 hodin.

Uskutečnění plánovaných setkání a slavnostních obřadů je závislé na vývoji epidemiologické situace v ČR.

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich životního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 326 00 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznámena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list manželů.

Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024, Machačný Jan