Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Komise RMO

Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídila jako své iniciativní a poradní orgány 7 komisí. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise radě městského obvodu. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě městského obvodu.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, včetně personálního složení, byly zřízeny usnesením RMO P2 č. 168/2014 k datu 12.11.2014.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Termíny jednání komisí

Komise pro nakládání s majetkem

Předseda:
Ing. Petr NÁHLÍK

Místopředseda:
Martin HRUBÝ
  
Členové:
Adam Berka
Václav Seitz, M.Sc.
Jan Hlaváček 
Mgr. Petr Denk
JUDr. Jaroslav Novák
MUDr. Milan Štěpáník
Anna Pfabová
Robert Starý
Vladimír Vápeník
Ing. Roman Dohnal
JUDr. Petr Bauer

Zapisovatel: Ing. Ivana Mašková, tel.: 37 803 6353, e-mail: maskovai@plzen.eu

Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost

Předseda:
Ladislav Uhrin

Místopředseda:
Ing. Eva Špillarová

Místopředseda:
Ing. Michal STATEVSKÝ

Členové:
Adam BERKA
Václav SEITZ, M. Sc.
Bc. Jan Kalián
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Ing. Jan Křížek
Petr Fišer
Ing. Jindřich BLAŽEK
Mgr. Bc. Jakub Šauer
Bc. Radek Krejčí
Ing. Irena VOSTRACKÁ
Ing. arch. Jaroslav Holler

Zapisovatel: Vladimír ČERNÝ, tel.: 37 803 6355, e-mail: cerny@plzen.eu

Komise pro životní prostředí

Předseda:
Mgr. Eva ULČOVÁ

Místopředseda:
Ing. Petr Tomek

Členové:
Jan Jakub Ptáček
Jitka Brázdová
Stanislava Benešová
Ing. Jiří Konečný
Josef Fiala
PhDr. Vladimír Plzák
Kristýna Sudová
Mgr. Petr Zíka
Bc. Filip Sequens

Zapisovatel: Ing. Jan Vajz, tel.: 37 803 6316, e-mail: vajz@plzen.eu

Komise pro sociální věci a občanské obřady

Předseda:
Irena Rottová

Místopředseda:
Bc. Daniela Parpelová

Členové:
Eva Špíralová
Martina Pechová
Ludmila Ševčíková
Mgr. Pavla Janouškovcová
Stanislav Garbacki
PhDr. Vladimír Plzák
Tereza Stránská
Antonín Vokoun
Roman Sedláček

Zapisovatel: Hana Königsmarková, DiS., tel.: 37 803 6281, e-mail: konigsmarkova@plzen.eu

Komise pro sport, výchovu a vzdělávání

Předseda:
Eva Trůková

Místopředseda:
Petra Andrlíková

Členové:
Ing. Jan Mráz, Ph.D.
Irena Mainzerová
Bc. Jan Kalián
Ing. Sandra Hesová
Věra Náhlíková
Mgr. Radek Hlad
Mgr. Bc. Jakub Šauer
PhDr. Vladimír Plzák
Ing. Petra Přibíková

Zapisovatel: Lenka Šleisová, tel.: 37 803 6216, e-mail: sleisova@plzen.eu

Komise pro bezpečnost

Předseda:
Mgr. Stanislav Posavád

Místopředseda:
Ing. Filip Tikal, Ph.D.

Členové:
Václav Seitz, M.Sc.
Bc. Kateřina Lužová
Marek Vojtěch
Irena Rottová
Ing. Mgr. Martin Černý
Mgr. Radek Hlad
Bc. Petr Skala
Martin Složil
Martin Holzman

Zapisovatel: Bc. Zdeněk Jirků, tel.: 37 803 6223, e-mail: jirku@plzen.eu

Poslední aktualizace: 17. 1. 2019, Petr Bejm