Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Termíny zasedání RMO

Termíny zasedání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2019:

16. ledna
20. února
13. března
10. dubna
15. května
5. června
24. června
21. srpna
11. září
16. října
13. listopadu
11. prosince

Poslední aktualizace: 19. 7. 2019, Petr Bejm