Městský obvod Plzeň 2

Výbory ZMO

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 2 výbory: finanční a kontrolní. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu. Za svoji činnost výbory odpovídají zastupitelstvu městského obvodu.

Termíny zasedání výborů

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Plán činnosti Finančního výboru

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského obvodu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Martin Složil (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředseda:
Martin Hrubý (ODS) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Bc. Jan Kalián (ODS)
Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ODS)
Ing. Bc. Tomáš Kotora (PRO PLZEŇ) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Stanislava Stupková, MBA (PRO PLZEŇ) – členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Mgr. Pavel Janouškovec (KDU-ČSL) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Miroslav Matějka (STAN)
Ing. Petra Přibíková (Česká pirátská strana)
MUDr. Milan Štěpáník (ANO 2011) - člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Martin Chomát (TOP 09)

Zapisovatel: Radka Trojovská, tel.: 37 803 6333, e-mail: trojovska@plzen.eu

Usnesení FV

2024
15.1.2024 25.3.2024 3.6.2024
2023
16.1.2023 20.3.2023 5.6.2023
11.9.2023 13.11.2023
2022
31.8.2022 15.11.2022
2021
6.1.2021 31.3.2021 2.6.2021
1.9.2021 3.11 2021
2020
15.1.2020 11.3.2020 21.4.2020 27.5.2020
2.9.2020 11.11.2020
2019
16.1.2019 6.3.2019 21.5.2019 27.5.2019
19.8.2019 6.11.2019
2018
17.1.2018 12.3.2018 6.6.2018
15.8.2018 12.11.2018 4.12.2018

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu a rady městského obvodu,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městského obvodu na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Ing. František Sokol, MBA (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředseda:
Mgr. et  Mgr. Karel Duda (ODS)

Členové:
MUDr. Věra Pavlíčková (PRO PLZEŇ) - členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Mgr. Miroslav Svoboda (KDU-ČSL)
Mgr. Petr Brožovský (STAN)
Petr Vileta (Česká pirátská strana)
Ing. Michal Statevský (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Kristýna Sudová (ANO 2011)
David Soukup (TOP 09) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Zapisovatel: Jana Burianová – tel. 37 803 6288, e-mail: burianovaj@plzen.eu

Zápisy z KV

2024
15.1.2024 14.2.2024 13.3.2024 17.4.2024 15.5.2024
2023
11.1.2023 15.2.2023 15.3.2023 19.4.2023 17.5.2023 21.6.2023
6.9.2023 11.10.2023 15.11.2023 13.12.2024
2022
5.1.2022 2.2.2022 9.3.2022 13.4.2022 18.5.2022 22.6.2022
31.8.2022 9.11.2022 7.12.2022
2021
18.1.2021 17.2.2021 24.3.2021 21.4.2021 19.5.2021 23.6.2021
1.9.2021 13.10.2021 10.11.2021 15.12.2021
2020
6.1.2020 12.2.2020 9.3.2020 15.4.2020 13.5.2020 15.6.2020
2.9.2020 14.10.2020 16.11.2020 16.12.2020
2019
16.1.2019 13.2.2019 13.3.2019 17.4.2019 15.5.2019 19.6.2019
18.9.2019 16.10.2019 20.11.2019 18.12.2019
2018
15.1.2018 12.2.2018 12.3.2018 16.4.2018 14.5.2018
4.6.2018 3.9.2018 19.12.2018

 

Poslední aktualizace: 26. 6. 2024, Bejm Petr