Městský obvod Plzeň 2

Výbory ZMO

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 2 výbory: finanční a kontrolní. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu. Za svoji činnost výbory odpovídají zastupitelstvu městského obvodu.

Termíny zasedání výborů

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Plán činnosti Finančního výboru

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského obvodu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Martin Složil (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředseda:
Martin Hrubý (ODS) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Bc. Jan Kalián (ODS)
Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ODS)
Ing. Bc. Tomáš Kotora (PRO PLZEŇ) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Stanislava Stupková, MBA (PRO PLZEŇ) – členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Mgr. Pavel Janouškovec (KDU-ČSL) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Miroslav Matějka (STAN)
Ing. Petra Přibíková (Česká pirátská strana)
MUDr. Milan Štěpáník (ANO 2011) - člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Martin Chomát (TOP 09)

Zapisovatel: Radka Trojovská, tel.: 37 803 6333, e-mail: trojovska@plzen.eu

Usnesení FV

2023

16.1.202320.3.20235.6.2023
11.9.2023

2022

31.8.202215.11.2022

2021

6.1.202131.3.20212.6.2021
1.9.20213.11 2021

2020

15.1.202011.3.202021.4.202027.5.2020
2.9.202011.11.2020

2019

16.1.20196.3.201921.5.201927.5.2019
19.8.20196.11.2019

2018

17.1.201812.3.20186.6.2018
15.8.201812.11.20184.12.2018

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu a rady městského obvodu,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městského obvodu na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Ing. František Sokol, MBA (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředseda:
Mgr. et  Mgr. Karel Duda (ODS)

Členové:
MUDr. Věra Pavlíčková (PRO PLZEŇ) - členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bohumil Rydrych (KDU-ČSL)
Mgr. Petr Brožovský (STAN)
Petr Vileta (Česká pirátská strana)
Ing. Michal Statevský (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Kristýna Sudová (ANO 2011)
David Soukup (TOP 09) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Zapisovatel: Jana Burianová – tel. 37 803 6288, e-mail: burianovaj@plzen.eu

Zápisy z KV

2023

11.1.202315.2.202315.3.202319.4.202317.5.202321.6.2023
6.9.2023

2022

5.1.20222.2.20229.3.202213.4.202218.5.202222.6.2022
31.8.20229.11.20227.12.2022

2021

18.1.202117.2.202124.3.202121.4.202119.5.202123.6.2021
1.9.202113.10.202110.11.202115.12.2021

2020

6.1.202012.2.20209.3.202015.4.202013.5.202015.6.2020
2.9.202014.10.202016.11.202016.12.2020

2019

16.1.201913.2.201913.3.201917.4.201915.5.201919.6.2019
18.9.201916.10.201920.11.201918.12.2019

2018

15.1.201812.2.201812.3.201816.4.201814.5.2018
4.6.20183.9.201819.12.2018

 

Poslední aktualizace: 27. 9. 2023, Bejm Petr