Výbory ZMO

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 2 výbory: finanční a kontrolní. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu. Za svoji činnost výbory odpovídají zastupitelstvu městského obvodu.

Termíny zasedání výborů

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Plán činnosti Finančního výboru

Předseda:
Mgr. Pavel Janouškovec (KDU-ČSL) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředsedové:
Ing. et Ing. Miloš Nový (TOP 09) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Milan Štěpáník (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Petr Vileta (Česká pirátská strana) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Irena Rottová (ODS) – členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Jan Kalián (ODS) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Václav Václavík (ODS)
Martin Hrubý (ODS) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Vlastimil Lokajíček (ČSSD)
Ing. Tomáš Hejtmánek (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Michal Statevský (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

 

Zapisovatel: Radka Trojovská, tel.: 37 803 6333, e-mail: trojovska@plzen.eu

Usnesení FV

2021

6.1.2021

2020

15.1.202011.3.202021.4.202027.5.2020
2.9.202011.11.2020

2019

16.1.20196.3.201921.5.201927.5.2019
19.8.20196.11.2019

2018

17.1.201812.3.20186.6.2018
15.8.201812.11.20184.12.2018

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Předseda:
Ing. František Sokol, MBA (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředsedové:
Ladislav Uhrin (ODS) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Filip Sequens (Česká pirátská strana) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Martin Složil (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Michal Statevský (ANO 2011) – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
RSDr. Ing. Karel Kvit  (KSČ)
Mgr. et Mgr. Karel Duda (ODS)
MUDr. Martin Chomát (TOP 09)
Ing. Miroslav Matějka (KDU-ČSL)

Zapisovatel: Jana Burianová – tel. 37 803 6288, e-mail: burianovaj@plzen.eu

Zápisy z KV

2021

18.1.2021

2020

6.1.202012.2.20209.3.202015.4.202013.5.202015.6.2020
2.9.202014.10.202016.11.202016.12.2020

2019

16.1.201913.2.201913.3.201917.4.201915.5.201919.6.2019
18.9.201916.10.201920.11.201918.12.2019

2018

15.1.201812.2.201812.3.201816.4.201814.5.2018
4.6.20183.9.201819.12.2018