Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Výbory ZMO

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 2 výbory: finanční a kontrolní. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu. Za svoji činnost výbory odpovídají zastupitelstvu městského obvodu.

Termíny zasedání výborů

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Plán činnosti Finančního výboru

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského obvodu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Mgr. Pavel Janouškovec – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředsedové:
Ing. et Ing. Miloš Nový – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Milan Štěpáník – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Petr Vileta – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Irena Rottová – členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Jan Kalián – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Václav Václavík
Martin Hrubý – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Vlastimil Lokajíček
Ing. Tomáš Hejtmánek – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Michal Statevský – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

 

Zapisovatel: Radka Trojovská, tel.: 37 803 6333, e-mail: trojovska@plzen.eu

2019

Usnesení FV ze dne16.1.20196.3.201921.5.201927.5.2019

2018

Usnesení FV ze dne17.1.201812.3.20186.6.2018
15.8.201812.11.20184.12.2018

2017

Usnesení FV ze dne11.1.20178.3.201717.5.201731.5.2017
30.8.201715.9.20178.11.2017

2016

Usnesení FV ze dne13.1.20163.2.20169.3.20168.6.201620.6.2016
7.9.201616.11.2016

2015

Usnesení FV ze dne14.1.201511.3.201510.6.2015
9.9.20154.11.2015

2014

Usnesení FV ze dne8.1.201410.3.20144.6.2014
3.9.201426.11.2014

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu a rady městského obvodu,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městského obvodu na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Ing. František Sokol, MBA – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředsedové:
Ladislav Uhrin – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Filip Sequens – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Martin Složil – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Michal Statevský – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
RSDr. Ing. Karel Kvit 
Mgr. et Mgr. Karel Duda
MUDr. Martin Chomát
Ing. Miroslav Matějka

Zapisovatel: Jana Burianová – tel. 37 803 6288, e-mail: burianovaj@plzen.eu

2019

Zápisy z KV16.1.201913.2.201913.3.201917.4.201915.5.2019

2018

Zápisy z KV15.1.201812.2.201812.3.201816.4.2018
14.5.20184.6.20183.9.201819.12.2018

2017

Zápisy z KV16.1.201713.3.201710.4.201715.5.201712.6.2017
4.9.201716.10.201720.11.2017

2016

Zápisy z KV11.1.201615.2.201621.3.201618.4.201623.5.2016
20.6.20165.9.201617.10.201621.11.201619.12.2016

2015

Zápisy z KV19.1.201516.2.201523.3.201520.4.201518.5.2015
15.6.201514.9.201519.10.201523.11.201514.12.2015

Komise pro analýzu hospodaření KD Šeříková

Zápisy z komise14.4.201518.5.201522.6.2015
29.6.201524.8.20157.9.2015

2014

Zápisy z KV13.1.20143.3.201428.4.201426.5.201416.6.2014
8.9.201415.12.2014

Poslední aktualizace: 5. 6. 2019, Petr Bejm