Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Výbory ZMO

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 2 výbory: finanční a kontrolní. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu. Za svoji činnost výbory odpovídají zastupitelstvu městského obvodu.

Termíny zasedání výborů

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Plán činnosti Finančního výboru

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského obvodu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Mgr. Pavel Janouškovec – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředsedové:
Ing. et Ing. Miloš Nový – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
MUDr. Milan Štěpáník – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Petr Vileta – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Irena Rottová – členka ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Jan Kalián – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Václav Václavík
Martin Hrubý – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Vlastimil Lokajíček
Ing. Tomáš Hejtmánek – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Michal Statevský – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

 

Zapisovatel: Radka Trojovská, tel.: 37 803 6333, e-mail: trojovska@plzen.eu

2019

Usnesení FV ze dne 16.1.2019

2018

Usnesení FV ze dne 17.1.2018 12.3.2018 6.6.2018
15.8.2018 12.11.2018 4.12.2018

2017

Usnesení FV ze dne 11.1.2017 8.3.2017 17.5.2017 31.5.2017
30.8.2017 15.9.2017 8.11.2017

2016

Usnesení FV ze dne 13.1.2016 3.2.2016 9.3.2016 8.6.2016 20.6.2016
7.9.2016 16.11.2016

2015

Usnesení FV ze dne 14.1.2015 11.3.2015 10.6.2015
9.9.2015 4.11.2015

2014

Usnesení FV ze dne 8.1.2014 10.3.2014 4.6.2014
3.9.2014 26.11.2014

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu a rady městského obvodu,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městského obvodu na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městského obvodu.

Předseda:
Ing. František Sokol, MBA – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Místopředsedové:
Ladislav Uhrin – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Bc. Filip Sequens – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany

Členové:
Martin Složil – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
Ing. Michal Statevský – člen ZMO Plzeň 2 – Slovany
RSDr. Ing. Karel Kvit 
Mgr. et Mgr. Karel Duda
MUDr. Martin Chomát
Ing. Miroslav Matějka

Zapisovatel: Jana Burianová – tel. 37 803 6288, e-mail: burianovaj@plzen.eu

2019

Zápisy z KV 16.1.2019

2018

Zápisy z KV 15.1.2018 12.2.2018 12.3.2018 16.4.2018
14.5.2018 4.6.2018 3.9.2018 19.12.2018

2017

Zápisy z KV 16.1.2017 13.3.2017 10.4.2017 15.5.2017 12.6.2017
4.9.2017 16.10.2017 20.11.2017

2016

Zápisy z KV 11.1.2016 15.2.2016 21.3.2016 18.4.2016 23.5.2016
20.6.2016 5.9.2016 17.10.2016 21.11.2016 19.12.2016

2015

Zápisy z KV 19.1.2015 16.2.2015 23.3.2015 20.4.2015 18.5.2015
15.6.2015 14.9.2015 19.10.2015 23.11.2015 14.12.2015

Komise pro analýzu hospodaření KD Šeříková

Zápisy z komise 14.4.2015 18.5.2015 22.6.2015
29.6.2015 24.8.2015 7.9.2015

2014

Zápisy z KV 13.1.2014 3.3.2014 28.4.2014 26.5.2014 16.6.2014
8.9.2014 15.12.2014

Poslední aktualizace: 18. 1. 2019, Petr Bejm