Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Zastupitelstvo městského obvodu

Nejvyšším orgánem Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Současné zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v září roku 2022 má 27 členů. Zastupitelstvo zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Právo nahlížet do zápisů o jednání má každý občan obce starší 18 let. Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany při výkonu samostatné působnosti zejména:

- schvaluje program rozvoje obvodu, kontroluje jeho plnění a přijímá opatření k jeho realizaci,
- schvaluje rozpočet obvodu a vyúčtování výsledků hospodaření,
- zřizuje a ruší účelové fondy po projednání s Radou města Plzně,
- rozhoduje o majetkoprávních úkonech týkajících se svěřeného majetku,
- zřizuje a ruší účelová zařízení úřadu městského obvodu,
- stanoví počet členů Rady městského obvodu,
- volí ze svých řad starostu, jeho zástupce a další radní, odvolává je z funkce,
- hospodaří s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob dle §18 zákona 410/1992 Sb.,
- rozhoduje o stížnostech k činnosti obvodní rady v otázkách samostatné působnosti,
- vyhlašuje referendum po projednání s Radou města Plzně.

Členové zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

ODSIng. Lumír Aschenbrenner
aschenbrenner@plzen.euJan Hlaváček
jan.hlavacek@intercora.czMartin Hrubý
martin.hruby@bcreal.czIrena Rottová
rottovai@plzen.eu


Václav Seitz, M.Sc.


Eva Trůková
trukova@plzen.eu


Ladislav Uhrin

PRO PLZEŇ

Roman Andrlík
andrlikr@plzen.eu

Ing. Bc. Tomáš Kotora

MUDr. Věra Pavlíčková

MUDr. Stanislava Stupková, MBA

STAN

Mgr. Václav Cinádr
cinadrv@plzen.eu

Ing. Petr Náhlík
nahlik@plzen.eu

KDU-ČSL

Mgr. Pavel Janouškovec
janouskovec@plzen.eu

Ing. Petr Tomek
tomek@plzen.eu

Česká pirátská strana

Mgr. Olga Sejrková
sejrkova@plzen.eu

Bc. Radek Krejčí
radek.krejci@plzen.eu

ANO 2011

Ing. Jindřich Blažek
blazekji@plzen.eu

Mgr. Radek Hlad
radekhlad@gmail.com

Mgr. Miloslava Rutová
milarut@tiscali.cz

Bc. Petr Skala

Martin Složil
slozilm@plzen.eu

Ing. František Sokol, MBA
sokolf@plzen.eu

Ing. Michal Statevský
msta@seznam.cz

MUDr. Milan Štěpáník
m.stepanik@centrum.cz

TOP 09

PhDr. Jan Fluxa
fluxa@plzen.eu

David Soukup
soukupda@plzen.eu

Poslední aktualizace: 28. 4. 2023, Jan Machačný