Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Zastupitelstvo městského obvodu

Nejvyšším orgánem Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Současné zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v říjnu roku 2018 má 27 členů. Zastupitelstvo zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Právo nahlížet do zápisů o jednání má každý občan obce starší 18 let. Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany při výkonu samostatné působnosti zejména:

- schvaluje program rozvoje obvodu, kontroluje jeho plnění a přijímá opatření k jeho realizaci,
- schvaluje rozpočet obvodu a vyúčtování výsledků hospodaření,
- zřizuje a ruší účelové fondy po projednání s Radou města Plzně,
- rozhoduje o majetkoprávních úkonech týkajících se svěřeného majetku,
- zřizuje a ruší účelová zařízení úřadu městského obvodu,
- stanoví počet členů Rady městského obvodu,
- volí ze svých řad starostu, jeho zástupce a další radní, odvolává je z funkce,
- hospodaří s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob dle §18 zákona 410/1992 Sb.,
- rozhoduje o stížnostech k činnosti obvodní rady v otázkách samostatné působnosti,
- vyhlašuje referendum po projednání s Radou města Plzně.

Členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

ODSIng. Lumír Aschenbrenner
aschenbrenner@plzen.euJan Hlaváček
jan.hlavacek@intercora.czMartin Hrubý
martin.hruby@bcreal.czBc. Jan Kalián
jk@webart.cz


Martin Kydlíček
mkydlicek@uniweb.cz


Irena Rottová
rottovai@plzen.eu


Václav Seitz, M.Sc.

englishczechtranslations@yahoo.comBc. David Šlouf, MBA
slouf@plzen.eu


Eva Trůková
trukova@plzen.eu


Ladislav Uhrin
lada.slovany@seznam.cz


Marek Vojtěch
vojczek@seznam.cz

ANO 2011

Bc.Petr Skala
skaletr@seznam.cz

Mgr. Radek Hlad
radekhlad@gmail.com

Martin Složil
martinslozil@gmail.com

Ing. František Sokol, MBA
sokolf@plzen.eu

Ing. Michal Statevský
msta@seznam.cz

JUDr.. Bc. Jakub Šauer, LL.M.
jakub.sauer@post.cz

MUDr. Milan Štěpáník
m.stepanik@centrum.cz

TOP 09

PhDr. Jan Fluxa
fluxa@plzen.eu

Ing. et Ing. Miloš Nový
milos.novy@plz.top09.cz

Česká pirátská strana

Mgr. Filip Sequens
sequens.phil@gmail.com

Petr Vileta
fidokomik@gmail.com

ČSSD

Roman Andrlík
andrlikr@plzen.eu

Mgr. Stanislav Posavád
posavadst@seznam.cz

KDU-ČSL

Mgr. Pavel Janouškovec
janouskovec@plzen.eu

Ing. Petr Náhlík
nahlik@plzen.eu

KSČM

Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA
ivan@mastalka.cz

 

Poslední aktualizace: 24. 9. 2022, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany