Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Zastupitelstvo městského obvodu

Nejvyšším orgánem Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Současné zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v říjnu roku 2018 má 27 členů. Zastupitelstvo zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Právo nahlížet do zápisů o jednání má každý občan obce starší 18 let. Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany při výkonu samostatné působnosti zejména:

- schvaluje program rozvoje obvodu, kontroluje jeho plnění a přijímá opatření k jeho realizaci,
- schvaluje rozpočet obvodu a vyúčtování výsledků hospodaření,
- zřizuje a ruší účelové fondy po projednání s Radou města Plzně,
- rozhoduje o majetkoprávních úkonech týkajících se svěřeného majetku,
- zřizuje a ruší účelová zařízení úřadu městského obvodu,
- stanoví počet členů Rady městského obvodu,
- volí ze svých řad starostu, jeho zástupce a další radní, odvolává je z funkce,
- hospodaří s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob dle §18 zákona 410/1992 Sb.,
- rozhoduje o stížnostech k činnosti obvodní rady v otázkách samostatné působnosti,
- vyhlašuje referendum po projednání s Radou města Plzně.

Členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

ANDRLÍK Roman – ČSSD
Ing. ASCHENBRENNER Lumír – ODS
PhDr. FLUXA Jan – TOP 09
Ing. HEJTMÁNEK Tomáš – ANO 2011
Mgr. HLAD Radek – ANO 2011
HLAVÁČEK Jan – ODS
HRUBÝ Martin – ODS
Mgr. JANOUŠKOVEC Pavel – KDU-ČSL
Bc. KALIÁN Jan – ODS
KYDLÍČEK Martin – ODS
Mgr. MAŠTÁLKA Ivan, LL.M., MBA – KSČM, ivan@mastalka.cz
Ing. NÁHLÍK Petr – KDU-ČSL
Ing. et Ing. NOVÝ Miloš – TOP 09
Mgr. POSAVÁD Stanislav - ČSSD
ROTTOVÁ Irena – ODS
SEITZ Václav, M.Sc. – ODS
Bc. SEQUENS Filip – Česká pirátská strana, filip.sequens@pirati.cz
SLOŽIL Martin – ANO 2011
Ing. SOKOL František, MBA – ANO 2011
Ing. STATEVSKÝ Michal – ANO 2011
Mgr. Bc. ŠAUER Jakub - ANO 2011
Bc. ŠLOUF David, MBA – ODS
MUDr. ŠTĚPÁNÍK Milan – ANO 2011
TRŮKOVÁ Eva – ODS
UHRIN Ladislav – ODS
VILETA Petr – Česká pirátská strana, petr.vileta@pirati.cz
VOJTĚCH Marek – ODS

Poslední aktualizace: 20. 12. 2018, Petr Bejm