Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Investice obvodu pro rok 2010

Inženýrské, komunikační a občanské stavby

Stavby nově zahajované v roce 2010

  1. „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov …“
  2. ŠSP Malostranská – elektropřípojka
  3. Zatrubnění vodoteče v ulici K Hrádku

Mateřské školy

  1. Rekonstrukce bytu 25. MŠ Ruská 83
  2. Zateplení střechy 25. MŠ  Ruská 83
  3. Sanace základového zdiva 25. MŠ Ruská 83

Poslední aktualizace: 20. 6. 2011, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany