Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Koterovská náves

Stavební práce na Koterovské návsi

od úterý 2.4.2013 začnou v plné míře stavební práce na Koterovské návsi a jejím bezprostředním okolí pokračovat

Výstavba kanalizačních přípojek na Koterovské návsi

Odpovídáme na dopis Občanského sdružení Koterova ohledně hrazení dalších nákladů spojených s výstavbou kanalizačních přípojek na Koterovské návsi pokračovat

Dopis do Koterova

Vážení občané Koterova,na posledním jednání, které ve věci obnovení přípravy stavby rekonstrukce Kote-rovské návsi v rámci akce „Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ proběhlo v polovině dubna tohoto roku, vám bylo sděleno, že vlastní stavební… pokračovat

Obnova historické části Koterova

Obnova historické části Koterova – poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany