Investice obvodu pro rok 2020

Pořadové čísloNázev akce
1.
17.MŠ Čapkovo nám. 4 - rekolaudace tělocvičny na třídu
2.17.MŠ Čapkovo nám. 4 - rekonstrukce kuchyně
3.Obytná ulice Chrpová
4.
Oprava oplocení Hasičské zbrojnice Božkov
5.Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově
6.Rekonstrukce dětského hřiště ve ŠSP Malostranská ulice
7.
Rekonstrukce objektu na kavárnu Homolka
8.23. MŠ Topolová 3 – příjezdová komunikace