Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Sazebník úhrad od 1.1.2023

Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací

1. mzdové náklady

 • v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba ve výši - 130,- Kč.
 • při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby.
 • v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 • pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.

2. materiálové náklady – černobílé kopie

 • A4 jednostranně   2,- Kč
 • A4 oboustranně    4,- Kč
 • A3 jednostranně   4,- Kč
 • A3 oboustranně    7,- Kč

3. doručovací náklady

 • hodnota poštovného dle ceníku platného v době doručení

4. elektronická kopie

je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty, nebo formou uložení na datovém nosiči /černobílé i barevné/

 • jednostranné skenování formát A4   1,- Kč
 • oboustranné skenování formát A4    2.- Kč
 • jednostranné skenování formát A3   2,- Kč
 • oboustranné skenování formát A3    3,- Kč                                           

5. cena technického nosiče dat

je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:                       

 • CD disk   10,-Kč
 • Jiný technický nosič dat dle jeho pořizovací ceny
 

 

Poslední aktualizace: 23. 9. 2020, Petr Bejm