Městský obvod Plzeň 2

Výroční zpráva

o poskytování informací

Výroční zpráva 2022

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 21. 2. 2023, č. usnesení 31/2023.

Výroční zpráva 2021

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 16. 2. 2022, č. usnesení 24/2022.

Výroční zpráva 2020

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 10. 2. 2021, č. usnesení 21/2021.

 

Poslední aktualizace: 27. 2. 2022, Bejm Petr