Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Sazebník úhrad

1) mzdové náklady

130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace, nejmenší množství práce započitatelné do ceny je polovina hodiny. Započítává se každá započatá půlhodina.

2) Celkové náklady za telefonní, faxové služby, vyhledávání na Internetu:

Každých i započatých 10 minut místního hovoru10,- Kč
Každých i započatých 10 minut hovoru po ČR20,- Kč
Fax jedna stránka A4 10,- Kč
Každá i započatá minuta vyhledávání na Internetu  1,- Kč

3) materiálové náklady

A4 jednostranně   2,- Kč
A4 oboustranně  4,- Kč
A3 jednostranně   4,- Kč
A3 oboustranně  7,- Kč

4) doručovací náklady

Hodnota poštovného dle ceníku platného v době doručení

5) zaslání informace elektronickou poštou

do 30 stran A4 (vel. písma 12)10,- Kč
31 – 100 stran   50,- Kč
za každých i započatých 50 stran   50,- Kč

6) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

disketa 10,- Kč
CD disk     50,- Kč

 

                                                                                                                                                                   

Poslední aktualizace: 8. 3. 2013, Petr Bejm