Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Vyřízené žádosti

Vyřízené žádosti o informace v roce 2022:

Žádost č.1 - přehled vývoje elektronické komunikace 2019 - 2021Odpověď č.1 - přehled vývoje elektronické komunikace 2019 - 2021
Žádost č.3 - kácení stromů u cyklostezkyOdpověď č.3 - důvod kácení stromů
Žádost č.5 - cesta P. Fialy do KyjevaOdpověď č.5 - cesta P. Fialy do Kyjeva
Žádost č.6 - zaslání informací ohledně informačního ZpravodajeOdpověď č.6 - poskytnutí informací ohledně informačního Zpravodaje

Vyřízené žádosti o informace v roce 2021:

Žádost č.2 - vyhotovení kopií stavebního povoleníOdpověď č.2 - poskytnutí kopie stavebního povolení
Žádost č.3 - vyhotovení kopií listinOdpověď č.3 - poskytnutí kopií listin
Žádost č.5 - informace o existenci vyhláškyOdpověď č.5 - sdělení o neexistenci vyhlášky
Žádost č.6 - poskytnutí informací o předcíchOdpověď č.6 - vyjádření k poskytnutí informací o předcích
Žádost č.8 - sdělení o existenci kodexu soc.pracovníkaOdpověď č.8 - poskytnutí etického kodexu

Vyřízené žádosti o informace v roce 2020:

Žádost č.2 - kolik činí výnos z poplatků za psaOdpověď č.2- informace o výnosu z poplatků za psa
Žádost č.3 - poskytnutí dokumentů povolujících stavbuOdpověď č.3 - zaslání dokumentů povolujících stavbu

Vyřízené žádosti o informace v roce 2019:

Žádost č.3 - forma komunikace s občanyOdpověď č.3 - informace o formách komunikace s občany
Žádost č.4 - poskytnutí dokumentů povolujících stavbuOdpověď č.4 - zaslání dokumentů povolujících stavbu
Žádost č.5 - způsob doručování písemnostíOdpověď č.5 - informace o doručování účastníku řízení
Žádost č.6 - vyhotovení kopií listinOdpověď č.6 - zaslání kopií stavebního povolení
Žádost č.7-poskytnutí záznamu z jednáníOdpověď č.7-poskytnutí informací o jednání žadatele s UMOP2

Vyřízené žádosti o informace v roce 2018:

Žádost č. 1 - poskytnutí výsledku správního řízeníOdpověď č. 1 - poskytnutí záznamu o usnesení
Žádost č.2 - Informace o počtu voličů a o počtu vydaných a nedoručených voličských průkazů pro přímou volbu prezidenta v roce 2018Odpověď č.2 - Informace o počtu voličů a o počtu vydaných a nedoručených voličských průkazů pro přímou volbu prezidenta v roce 2018
Žádost č.3 - poskytnutí dendrologického posudkuOdpověď č.3 - zaslání dendrologického posudku
Žádost č.6 - poskytnutí informace ve věci kácení stromůOdpověď č.6 - realizace kácení a výsadby stromů na Slovanech
Žádost č.8 - poskytnutí kopie stavebního povoleníOdpověď č.8 - o poskytnutí kopií listin

Vyřízené žádosti o informace v roce 2017:

Žádost č.1 - majetková účast v právnických osobáchOdpověd č.1 - majetková účast MO P2 v právnických osobách
Žádost č.2 - poskytnutí informací o pozemku v k.ú. KoterovOdpověď č.2 - sdělení o odložení žádosti
Žádost č.3 - výše poskytnutých veřejných finančních prostředkůOdpověď č.3 - výše poskytnutých veřejných finančních prostředků
Žádost č.4 - poskytnutí kopie stavebního povoleníOdpověď č.4 - poskytnutí kopie stavebního povolení
Žádost č.5 - opatření MO proti ptactvuOdpověď č.5 - opatření proti ptactvu

Žádost č. 1 - rekonstrukce objektu tělocvičny TJ BožkovOdpověď č. 1 - podmínky a povolení realizace rekonstrukce TJ Božkov
Žádost č. 2 - zrušení trvalého pobytuOdpověď č. 2 - zrušení trvalého pobytu

Poslední aktualizace: 28. 11. 2022, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany