Výroční zpráva

o poskytování informací

Výroční zpráva 2020

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 10. 2. 2020, č. usnesení 21/2021.

Výroční zpráva 2019

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 18. 2. 2020, č. usnesení 24/2020.

Výroční zpráva 2018

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 20. 2. 2019, č. usnesení 26/2019.