Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Výroční zpráva

o poskytování informací

Výroční zpráva 2018

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 20. 2. 2018, č. usnesení 26/2019.

Výroční zpráva 2017

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 28. 2. 2018, č. usnesení 38/2018.

 

Poslední aktualizace: 11. 3. 2019, Petr Bejm