Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Výroční zpráva

o poskytování informací

Výroční zpráva 2017

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany 28. 2. 2018, č. usnesení 38/2018.

Výroční zpráva 2016

Tato výroční zpráva je předkládána v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, projednána a schválena byla v RMO Plzeň 2 - Slovany dne 22. 2. 2017, usnesení č.21/2017.

 

Poslední aktualizace: 16. 5. 2018, Petr Bejm