Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebAkce, obřady a jubileaÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá různé společenské akce a obřady

ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá různé společenské akce a obřady

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální a oddělení sekretariát tajemníka, pořádá ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro občany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

• Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany v Kulturním domě v Šeříkové ulici;
• blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a více;
• slavnostní obřady u příležitosti zlaté, smaragdové, diamantové, kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2023 se bude konat ve dnech : 

22. 2., 29. 3., 26. 4., 27. 9., 25. 10. a 29. 11. 2023, vždy od 16 do 19 hodin.

Uskutečnění plánovaných setkání a slavnostních obřadů je závislé na vývoji epidemiologické situace v ČR.

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich životního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 326 00 Plzeň

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznámena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list manželů.


Přílohy

Přihláška(pdf, 72,21 kB)

Poslední aktualizace: 6. 1. 2023, Jan Machačný