Městský obvod Plzeň 2

Historické památky

Kostel Panny Marie Růžencové Kostel se začal stavět v roce 1912 ve slohu modernizované baziliky. Nachází se v něm pět oltářů. Nad svatostánkem hlavního oltáře je sousoší panny Marie Růžencové.
Pomník padlým za svobodu, mír a demokracii Památné místo slouží k vyznamenávání veteránů, k organizování pietních akcí a promenádních koncertů vojenské hudby. Tyto významné slavnosti se pořádají vždy na den 11. listopadu nebo v průběhu Květnových slavností.
Kostel svatého Mikuláše Kostel byl postaven v 15. století, v pozdějších obdobích došlo k výrazným stavebním úpravám. Oltář, kazatelna a další vnitřní zařízení je ve stylu baroka a rokoka.
Mikulášský hřbitov Hřbitov u sv. Mikuláše původně sloužil místní chudině. O několik století později se stal ústředním městským hřbitovem pro Plzeň.
Kostelík U Ježíška Kostelík U Ježíška byl postavěn v 17. století. Jeho současným vlastníkem je město Plzeň.
Kaplička Koterov - na návsi Drobná kaple pochází z období první poloviny 19. století a typická je zejména svým šestibokým půdorysem.
Kaplička Koterov "Na Hradčanech" Nevelká zděná kaple klasicistního původu je založená na čtyřbokém půdorysu. Stavba se datuje na 17. století. 
Kaple v Hradišti Zděná kaple v Hradišti vznikla před polovinou 19. století. Postavena byla na čtyřbokém půdoryse v lidovém klasicistním architektonickém stylu.

 

Poslední aktualizace: 3. 10. 2023, Honzíková Iveta