Rozpočet obvodu

Rozpočet městského obvodu na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 schválený usn. ZMO P2 – Slovany č. 49 ze dne 1. 12. 2020.

Rozpočet MO Plzeň 2-Slovany v roce 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022- 2024

 

Rozpočet MO Plzeň 2-Slovany v uplynulých letech:

rozpočet 2019

rozpočet 2018

rozpočet 2017

rozpočet 2016

rozpočet 2015

rozpočet 2014

rozpočet 2013

rozpočet 2012

rozpočet 2011