Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Rozpočet obvodu

Rozpočet městského obvodu na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 schválený usn. ZMO P2 – Slovany č. 62 ze dne 6. 12. 2022.

Rozpočet MO Plzeň 2-Slovany v roce 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024- 2026

 

Rozpočet MO Plzeň 2-Slovany v uplynulých letech:

rozpočet 2022

rozpočet 2021

rozpočet 2020

rozpočet 2019

rozpočet 2018

rozpočet 2017

rozpočet 2016

rozpočet 2015

rozpočet 2014

rozpočet 2013

rozpočet 2012

rozpočet 2011

 

Poslední aktualizace: 25. 1. 2023, Petr Bejm