Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městského obvodu souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

Dílčí závěrečný účet za rok 2017.

Poslední aktualizace: 12. 4. 2018, Petr Bejm